Dimmu Borgir

Dimmu Borgir är ett norskt black metal-band som brukar sägas ingå i den tredje vågen av black metal. Genrens tre vågor brukar delas in i de band som var pionjärer inom genren, de som återupplivade genren på 1990-talet, och de som under andra halvan av 1990-talet förnyade genren genom att införa symfoniska element i sin musik med hjälp av synthar och stråkar. Dimmu Borgir är skolexemplet på det sistnämnda.800px-Dimmu_Borgir_18

Gruppen bildades i Norge år 1993 av tre musiker: Stian Thorensen (vars scennamn är Shagrath), Sven Atle Kopperud (scennamn Erkekjetter Silenoz) och Ian Kenneth Åkesson (scennamn Tjodalv). Gruppens namn, Dimmu Borgir, kommer från isländskan och betyder ”mörka borgar” eller ”mörka klippor”. Det är också namnet på en plats på Island som ligger öster om Mývatn, och som sägs vara en ingång till helvetet.

Ett år efter att gruppen bildades släppte de sin första EP, Inn i evighetens mørke. Redan senare samma år släppte de sedan sitt första album, som var ett komplement till EP:n och som fick titeln For all tid. Att man skyndade sig med att ge ut albumet kan ha berott på att EP:n blev en enorm framgång, och sålde slut. Därför bestämde man sig 1997 för att ge ut EP:n på nytt. Den enda förändringen som gjordes fån skivans originalutgåva var att den nya utgåvan var i färg; originalet släpptes i svartvitt. Innan dess hade gruppen dock hunnit släppa ytterligare ett album 1996, Stormblåst, som av många anses vara deras allra bästa. Det är också det sista albumet där alla texterna sjungs på norska.

Inför inspelningen av Stormblåst utökades gruppen till fem medlemmar. Genom åren byttes dessa medlemmar ut ett flertal gånger, av olika anledningar: vissa lämnade gruppen för att tjänstgöra i den norska armén, andra för att starta andra projekt, och vissa sparkades från gruppen. Förändringarna påverkade inte gruppens musik eller popularitet nämnvärt. De enda ursprungliga medlemmarna som fortfarande ingår i bandet är Shagrath och Silenoz.

Bandet är fortfarande aktiva och har fortfarande ett stort antal hängivna fans. Om du är ett stort fan av Dimmu Borgir, och vill visa det, kan du trycka upp t-shirts, väskor och andra produkter med gruppens namn. Du kan enkelt beställa dem på Medtryck.com.